Wszystkie wiersze  tutaj zamieszczone są mojego autorstwa.
Antoneta-Anna Bednarek 

"DROGA KRZYŻOWA"

2016-02-24 21:49:29, komentarzy: 0

„ Droga krzyżowa”


Nie każdy chce nieść krzyż,

bo niełatwo z nim przez życie iść.

Pod jego ciężarem uginamy się,

idzie się z nim bardzo źle.

Dlatego często się buntujemy,

porzucić go chcemy.

Lecz kto podoła zadaniu,

nagrodę dostanie.

Nagrodę od samego Boga.

Mieszkanie w Jego progach.

Bo w krzyżu cierpienie,

w krzyżu zbawienie.

 

Więc weź swój krzyż na ramiona,

drogę krzyżową wraz z Jezusem pokonaj.

 

I .Pan Jezus na śmierć skazany

 

Niesłusznie oskarżony,

osądzony,

na śmierć skazany.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

A gdzie ty byłeś, gdy sądzono Jezusa?

Dlaczego na skazanie pozwoliłeś?

Dlaczego nie stanąłeś w Jego obronie?

Uderz się w piersi.

Zrób rachunek sumienia.

I ty nie jesteś bez winy.

Twoje nieprzemyślane sądy, pomówienia,

spowodowały przykrości wiele.

Od niewinnego człowieka,

odwrócili się przyjaciele.

Czy kłamstwo odwołałeś?

Czy starczyło ci odwagi ?  

Nie sądź, aby i ciebie nie sądzono.

Oparciem bądź dla bliźnich.

Nie przyczyniaj się do ich zguby.

Fałszywe oskarżenia,

przysparzają cierpienia.

Żałuj!

Żałuj za swe przewinienia.

 

„Ach żałuję za me złości…………..”

 

Panie Jezu, proszę, abym prawdę przedkładał nade wszystko. Bym nie był sędzią dla innych. Naucz mnie odpowiedzialności za swoje słowa. Naucz mnie pokory, abym nie wydawał fałszywych sądów, które krzywdzą niewinnych ludzi.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

II. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje


 

Krzyż na Jezusa ramionach,

na głowie cierniowa korona.

Na śmierć kaci Go wiodą

męki krzyżowej drogą.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

 

A ty pomogłeś Jezusowi dźwigać krzyż?

Czy wstydzisz się go nieść?

Wraz z tłumem idziesz

czy też ubliżasz, szydzisz?

Czy idziesz jako kat,

czy współcierpiący brat?

Czy przyznajesz się do Jezusa?

Czy zwalczasz pokusy?

Jaką wybierasz drogę?

Łatwą, z dala od Boga,

czy trudniejszą, z Bogiem?

Uderz się w piersi.

Zrób rachunek sumienia.

I ty nie jesteś bez winy.

Jakże często się buntujesz,

złościsz,

przeklinasz,

porzucasz swój krzyż.

Nie chcesz go dalej nieść.

Lecz nie poddawaj się,

Bóg przecież wie

ile unieść zdołasz.

Nie poddawaj się.

 

„ Boże choć Cię nie pojmuję …………..”

 

Panie Jezu, proszę, bym nie porzucał swego krzyża. Daj siły, bym niósł go do końca mej ziemskiej wędrówki. Utwierdź w wierze. Rozjaśnij mój umysł, abym zrozumiał potęgę krzyża i niósł go z ochotą.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

III. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem


 

Wycieńczony, osłabiony

po raz pierwszy upada.

Członkami ledwie włada.

A kaci nie oszczędzają,

na miejsce kaźni poganiają.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

A ty gdzie byłeś?

Dlaczego na upadek pozwoliłeś?

Dlaczego ramienia nie podałeś?

Zamiast pomóc,

leżącego kopałeś.

Każdy ma chwile słabości.

Nie wolno leżącego kopać,

tylko tłumaczeń wysłuchać.

Podać przyjazną dłoń.

Otoczyć miłością,

serdecznością.

Uderz się w piersi.

Zrób rachunek sumienia.

I ty nie jesteś bez winy.

Przypomnij sobie,

kto pomógł tobie,

gdy miałeś chwile zwątpienia?

Kto otworzył serca drzwi?

Kto pomógł ci?

Wdzięczność okaż,

Wyciągnij pomocną dłoń.

Pomóż nieść krzyż. Nie bądź egoistą.

Na swe ramiona go weź.

Nie zostawiaj w potrzebie bliźniego.

„Boże bądź miłościw mnie grzesznemu ………..”

 

Panie Jezu, w Twe miłosierdzie wierzę. Proszę, wybacz mi moje chwile słabości, zwątpienia i nieprawości. Daj wytrwać w wierze, abym godnie niósł swój krzyż i nie uskarżał się na jego ciężar. Daj mi jasność umysłu, bym zrozumiał istotę cierpienia.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

IV. Pan Jezus spotyka Matkę swoją


 

Spotyka Jezus Matkę na drodze,

widzi jak cierpi srodze,

jak boleje jej dusza,

jakie przechodzi katusze.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

A ty gdzie wtedy byłeś?

Dodałeś Matce otuchy?

Ukoiłeś jej serce?

A może odwróciłeś wzrok

i niewzruszenie przeszedłeś obok?

Pomagasz słabym, chorym?

Czy ludzkie cierpienie

rusza twoje sumienie?

Czy potrafisz się w bólu jednoczyć?

Czy wolisz nie widzieć,

świadomie boleść przeoczyć?

Czy wyciągasz dłoń do bliźniego?

W potrzebie  pomagasz?

Koisz serce w bólu?

Nie odwracaj się nigdy

od ludzkiej krzywdy.

Uszy i oczy otwarte miej.

Dobroć wokół siebie siej.

Racz dobrym słowem.

Pocieszaj strapionych.

W wątpiących wlewaj nadzieję.

 

„ Zdrowaś Maryjo ………….”

 

Panie Jezu, racz wlać w serce moje otuchę,  abym mógł pocieszenie nieść wątpiącym. Otwórz moje oczy i serce  na ból i cierpienie bliźniego. Proszę, bym nigdy nie przeszedł obojętnie obok jego cierpienia. 

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi


 

Wraca Szymon Cyrenejczyk

z pola swego,

przymuszają go oprawcy

do niesienia krzyża Jezusowego.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

 

A ty gdzie byłeś?

Nie udzieliłeś pomocy.

Bałeś się, ze ktoś zobaczy?

Okazuj miłosierdzie.

Nie odwracaj się od drugiego człowieka,

wszak nie wiesz co ciebie czeka.

 Nie wiesz w którym momencie

twoja noga się podwinie

i bez sądu,

przesadzą o twej winie.

Bezinteresownie pomagaj.

Przykład miłosierdzia dawaj.

Przyjaciół w biedzie poznajemy,

tak bardzo ich wtedy potrzebujemy.

Gdy inni szydzą, oskarżają,

wyciągnij pomocną dłoń,

stań w obronie pokrzywdzonego

nawet kosztem siebie samego.

Działaj wedle przykazania miłości,

okaż dużo życzliwości.

Otuchę pokrzywdzonemu daj.

Nie osądzaj.

 „ Ojcze nasz……………”

 

Panie Jezu otwórz moje serce, oczy i uszy, abym dojrzał w tłumie potrzebujących i potrafił godnie się nimi zająć. Wlej w me serce pokłady miłości. Proszę, abym niósł każdemu pomoc, bez względu na moje wewnętrzne uprzedzenia i opory.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

VI. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi


 

Święta Weronika twarz Jezusa ociera.

Spotyka ją wielka nagroda.

Na chuście odbija się twarz Zbawiciela.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

A ty gdzie byłeś?

Dlaczego pomocy nie udzieliłeś?

Zabrakło ci odwagi?

Odrazę poczułeś?

Szkoda.

Nie odwracaj się od potrzebującego.

Pomagaj.

Bezinteresownie pomagaj.

Tyle jest cierpienia.

Ocieraj łzy.

Pocieszaj pokrzywdzonych.

Chorym nieś ulgę.

Strapionym dawaj nadzieję.

Tyle nieszczęścia na świecie.

Cierpią dorośli i dzieci.

Bądź iskierką miłości,

nadziei, radości.

Nie obarczaj swego sumienia

obojętnością wobec cierpienia.

Bezinteresownie pomagaj.

Pomagaj zawsze i wszędzie.

Nie szukaj wymówek.

 

„ Chwała Ojcu……………….”

 

Panie Jezu, napełnij me serce dobrocią, abym reagował na krzywdę ludzką, potrafił nieść pomoc każdemu i wszędzie. Napełnij me serce otuchą. Oświeć mój umysł, abym docenił wartość niesienia pomocy i nie wahał się w jej udzielaniu.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

 VII. Pan Jezus drugi raz pod krzyżem upada


 

Pan Jezus po raz drugi upada,

swym ciałem ledwie włada.

Oprawcy do powstania zmuszają,

na miejsce kaźni poganiają.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

A ty gdzie byłeś?

Dlaczego na powtórny upadek pozwoliłeś?

Dlaczego nie podałeś ręki,

nie zaoszczędziłeś dalszej udręki?

Przyjaciół nie zostawia się w potrzebie.

Nie pozwala się im spaść na dno.

Pomaga się.

Nie raz nie, dwa ,a sto.

Pomaga do upadłego.

Taka jest rola bliźniego.

Szatan wielką moc ma.

Samotną, zranioną duszę łatwo pokona.

Gdy są przyjaciele wokół,

szatan nie ma szans.

Więc nie odmawiaj pomocy.

Jednocz się z bliźnimi.

Pomagaj.

Pocieszaj do skutku.

 

 Panie Jezu, daj mi siłę do walki z wszelkimi pokusami. Oświeć mój rozum, bym odróżniał dobro od zła. Proszę, abym zło przezwyciężał i nie poddał się w walce z nim. Daj mi siły do walki.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

 

VIII. Pan Jezus pociesza płaczące nad nim niewiasty


 

Niewiasty przejęte Jezusa dolą,

gorzkie łzy nad ni leją

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

A ty znajdujesz w sobie słowa pocieszenia

dla tych, którzy doznali upokorzenia?

Dla tych, którzy zwątpili,

zeszli na złą drogę

i o Bogu zapomnieli,

a teraz grzeszą przeciw niemu?

Otwórz ich oczy.

Służ pomocą.

Pokaż jak przezwyciężać zło,

by zajaśniało dobro.

Pokaż drogę prawdy,

by ufali Bogu jak dawniej.

Bo kto wierzy i ufa,

tego Bóg słucha.

W darze

życiem wiecznym obdarzy.

 

„ Ojcze nasz …………………….

 

Panie Jezu, proszę o dar przekonywania i utwierdzania w wierze. Daj dar głoszenia ewangelii, tak, bym przyciągał grzeszników, by zaufali Bogu i uwierzyli w Jego miłosierdzie.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

IX. Pan Jezus trzeci raz pod krzyżem upada


 

Poganiają Jezusa bezwzględni kaci.

Zbroczony krwią,

upada pod krzyżem po raz trzeci.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

A gdzie ty jesteś?

Gdzie twoja miłość do bliźniego?

Kiedy cierpi, nie pozostawia się go samego.

Ból mąci zmysły.

Do głowy wpadają różne pomysły.

Gdy się wszystko wali,

nie chce się żyć dalej.

Ciągłe niezadowolenie,

powoduje myśli o samounicestwienie.

Tylko miłość, przyjaciele, dobre słowo,

sprawią, że chce się żyć na nowo.

Wyciągnij rękę, dłoń podaj,

opowiedz o miłosierdziu Boga .

Jeśli ktoś wpadnie w dołek,

by się z niego wydostać

musi mieć życia wolę

i przyjaciół obok siebie,

którzy pomogą w potrzebie.

Okaż miłosierdzie,

bądź obok .

 

„Boże choć Cię nie pojmuję…………………..”

 

Panie Jezu, bądź przy mnie w chwilach mych słabości. Okaż miłosierdzie swoje. W serce wlej nadzieję. Otwórz je, bym i ja czuł potrzebę niesienia pomocy zagubionym, samotnym, wątpiącym. Bym potrafił wlać w ich serca otuchę.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

X. Pan Jezus z szat obnażony, octem z mirrą i żółcią napojony


 

Pan Jezus pohańbiony,

z szat obnażony.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

I ty tam byłeś

i na te niegodziwości pozwoliłeś.

Dlaczego?

Dlaczego nie stanąłeś w obronie?

Czy to egoizm Tobą kieruje,

że nie interweniujesz

kiedy z godności odzierają,

szydzą z człowieka,

jego cierpieniem napawają?

Łatwo człowieka zniszczyć,

obnażyć jego słabości,

poniżać do upadłości.

Nie masz wyrzutów sumienia?

Uderz się w piersi.

Nie stój biernie, kiedy hańbią bliźniego.

Nie bądź egoistą.

Broń do upadłego dobrego imienia każdego.

Każdemu szacunek się należy,

niezależnie od tego, czy w Boga wierzy,

czy nie wierzy.

W obronie godności stawaj.

Nie poniżaj.

Odrzuć egoizm .

Naucz się pokory.

 

„Wierzę w Ciebie………………….”

 

Panie Jezu, proszę Cię, Panie Jezu błagam Cię stwórz serce czyste we mnie, pragnę tego ogromnie. Proszę, bym godność człowieka na pierwszym miejscu stawiał, nie tchórzył, gdy zajdzie potrzeba obrony dobrego imienia bliźniego. Wzmacniaj mą wiarę i nadzieję.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

XI. Pan Jezus okrutnie do krzyża przybity


 

Przybili Jezusa do krzyża.

Rozeźlony lud mu ubliża.

Nie zdaje sobie sprawy z tego,

że krzyżuje człowieka niewinnego.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

A gdzie ty byłeś?

Zawiodłeś.

Na przemoc pozwoliłeś.

To zazdrośnicy nie odpuszczają,

kolejny ból zadają.

Brak pokory, zazdrość,

wyzwala u nich złość.

Swoją nieudolność wyładowują,

niewinnego człowieka atakują.

Stań w jego obronie.

Odważ się powiedzieć,

że oczerniają niezasłużenie,

że nie tędy droga.

Niechaj zwrócą się do Boga.

Żyją wedle wskazówek jego.

Odmienią swoje życie,

a Bóg odpłaci im sowicie.

W godzinie śmierci niebo otworzy,

by tam mogli dotrzeć

w końcu ziemskiej podróży.

 

„ Ojcze nasz…………….”

 

Panie Jezu, proszę, daj mi siłę przetrwać wszelkie moje cierpienia i poniżenia .Racz wlać w me serce miłosierdzie, bym zapomniał krzywdy, jakich dopuszczono się względem mnie i potrafił szczerym sercem wybaczyć winowajcom..

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

XII. Pan Jezus umiera na krzyżu


 

Pan Jezus umiera na krzyżu.

Swe życie za nas oddaje.

Niewyobrażalna miłość nim kieruje.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

Pan Jezus z miłości do nas,

oddał swe życie.

Na krzyżu skonał.

Jakże trzeba kochać,

by dla swej miłości

życie oddać.

Poświęcenie Jezusa

każdego z nas porusza.

Śmierć Jego,

otworzyła nam drogę do życia wiecznego.

Śledząc jego drogę krzyżową,

zastanówmy się

do jakich poświęceń my jesteśmy gotowi?

Czy potrafimy wyzbyć się egoizmu,

pychy, gniewu, zazdrości?

Czy potrafimy zrezygnować ze swych zachcianek?

Czy potrafimy przedłożyć dobro bliźniego

ponad swoje?

Czy potrafimy się dzielić z potrzebującymi?

 

„ Wieczny odpoczynek…………….”

 

Panie Jezu, otwórz moje serce, by z miłością przygarniało do siebie  wszystkich potrzebujących i zawiedzionych, dając im pocieszenie. Proszę, bym zawsze wiernie Ci służył i głosił chwałę Twoją, a Ty otocz mnie miłości ramionami.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

XIII. Pan Jezus z krzyża zdjęty, na łonie Najświętszej Matki swojej złożony


 

Pana Jezusa z krzyża zdjęto.

W białe płótna owinięto.

Złożono w matki ramiona.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

I ty wraz z Matką bolejesz.

Gorzkie łzy lejesz.

Nie pojmujesz dlaczego,

dlaczego osoba ukochana  

musiała odejść do Pana?

Dlaczego trzeba dźwigać taki krzyż?

Jakże trudno go nieść.

Serce krwawi,

Boleje dusza,

Przezywa katusze.

Ulżyj w cierpieniu.

Nieś pocieszenie .

Wyrwij ze szponów smutku.

Pocieszaj aż do skutku.

Nie daj do głosu dojść rozpaczy.

Opatrz ranę niechaj się zabliźni.

Jesteśmy winni to bliźnim.

Podaj pomocne dłonie,

by nie zamknęli się w smutku kokonie.

Niechaj nie tracą nadziei,

powrócą do życia.

Niechaj radość wróci na ich oblicza.

Pocieszaj.

Pocieszaj do skutku.

 

„Zdrowaś Maryjo ………………….”

 

Panie Jezu, proszę, bym potrafił nieść pocieszenie strapionym, abym i ja od nich doznał tego samego, gdy zajdzie potrzeba. Proszę, by Matka Twoja, Najświętsza Maryja wspomagała mnie we wszystkich moich poczynaniach, a w godzinie śmierci stanęła obok i zawiodła przed twój tron.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

 

XIV. Pan Jezus do grobu złożony


 

Jezusa w grobie złożono.

Straż przy nim postawiono.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

Trzeba upaść,

żeby powstać.

Ale by powstać,

trzeba chcieć.

A samemu trudno.

Dlatego każdy kogoś potrzebuje.

W pojedynkę niewiele się zwojuje.

Otwórzmy się dla innych.

Pozbądźmy egoizmu,

zazdrości.

Wyjdźmy ze skorupy samotności.

Przywdziejmy szatę miłości.

Odrzućmy smutek.

Dosyć boleści.

Niechaj w naszych sercach radość zagości.

Taka już kolej rzeczy,

że po burzy słońce świeci.

Po niepowodzeniach

jest urodzaj.

Ta chwila właśnie nastała.

Chwała jej chwała!

 

„ Chwała Ojcu i Synowi……………..”

 

Panie Jezu, dziękuję gorąco za twą krew przelaną dla mego zbawienia. Proszę, bym do końca moich dni o tym pamiętał i nigdy Cię nie zdradził. Pomnażaj we mnie miłość i wiarę.

„Któryś za nas cierpiał rany…………..”

 

 

Panie Jezu ta droga krzyżowa, pozwoliła mi bardziej wgłębić się w Twoje cierpienie i jeszcze bardziej utwierdziła mnie w bezgranicznej Twojej miłości do nas, wszystkich ludzi. Dziękuję całym moim sercem za tę miłość, za otwartą drogę do zbawienia. I proszę Cię o jedno: nie pozwól mi jej zmarnować. Zawracaj, kiedy zboczę.
/ilustracje z internetu/

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Tytuły wierszy

Adam i Ewa
Adwent
Adwent (1)
Adwent czas odnowy
Adwentowy czas
Adwentowy czas zadumy
Alleluja
Anioł czuwa
Anioł Stróż
Aniołowie ćwiczą pieśni
Anioły
Arcydzieło
Azyl Boży
Bądźmy miłosierni
Bezinteresowna pomoc
Bezmiar miłości
Bierz życie
Bilet do nieba
Blask płomienia
Błagania
Boję się
Bolejąca Maryja
Boża chwała
Bożą Matka
Boża miłość
Bożą miłość potęgą
Boża opieka
Bożą pomoc
Boża potęga
Boża światłość
Boże
Bożę bądź
Boże chroń przed zgubą
Boże Ciało
Boże drogi
Boże Dziecię
Boże łaski
Boże mój Boże
Boże mój jedyny
Boże Narodzenie
Boże prawa
Boże światło
Bóg
Bóg daje siłę i moc
Bóg darzy miłością
Bóg iskrą szczęścia
Bóg jest dobrocią
Bóg jest miłością
Bóg jest mocą
Bóg jest obok
Bóg jest wiecznością
Bóg jest ze mną
Bóg kocha wszystkich
Bóg łaskawy
Bóg miłości
Bóg miłością
Bóg Miłosierny
Bóg nas kocha
Bóg naszym Stwórcą
Bóg nie jest głuchy
Bóg ostoją
Bóg promykiem nadziei
Bóg rozumie
Bóg się rodzi
Bóg spływa łaskami
Bóg, sprawiedliwy sędzia
Bóg strumieniem łaski
Bóg to miłość
Bóg to moc
Bóg to sedno
Bóg to zbawienie
Bóg ukoi ból
Bóg to ukojenie
Bóg to Wszechmoc
Ból serce przeszywa
Bóg źródłem miłości
Bunt
Busola
Byłam ślepa
Chaos
Chociaż korony nie ma
Choć Cię nie widzę
Chronisz nas Boże miłością
Chwała jezusowi
Chwała Panu
Choc rozumem to niepojete
Ciasne buty
Ciągłe sprzeczki
Ciemna noc
Ciemność
Cierpiące serce Maryi
Cierpiący Jezus
Cichy kąt
Cisza
Ciężar krzyża
Coś się kończy-Nowy Rok
Cud nad Jeziorem Tyberiadzkim
Cud narodzenia
Cudowna kropla
Cudowne światło
Czas mąci
Czas nadziei
Czas nie zawróci
Czas szybko mija
Czekam Panie
Czując oddech Boga
Czujny Anioł
Czwarta świeca juz płonie
Czy wierzę
Diabeł mąci w głowie
Dla Ciebie Matko
Dlaczego Boże?
Dlaczego odejść musiała?
Dni kraszone łzami
Do Boga się zwróć
Dobro
Do Ciebie Mateczko
Do Miłosierdzia Bożego
Dobry Boże
Dobry Jezu
Do Serca Pana Jezusa
Doskonałość
Dożynki
Droga do nieba
Droga krzyżowa
Droga na manowce
Druga niedziela Adwentu
Drogi Zbawicielu
Droga zbawienia
Druga świeca płonie
Drżenie serca
Duch Świety
Duchu Święty
Dusza
Dusza i miłość
Dusza w chaosie
Duszo wróć
Dziecię Boże
Dzieło Boże
Dzieło Bożej ręki
Dzień Anioła Stróża
Dzień kładzie się do snu
Dzień Wszystkich Świętych
Dzięki Boże
Dziękuję Aniele
Dziękuję Aniołeczku
Dziękuję Ci Panie
Dziękuję Panie
Dziękuj Opatrzności
Frunąć do nieba
Frunę jak orzeł
Fruwam z motylami
Gdyby
Gdybo można było cofnąć czas
Gdyby nie TY
Gdzie jest Anioł
Gdzie Anioł
Gdzieś daleko
Gdzie mieszkasz Boże
Głowę chylę
Golgota
Gołe ręce
Gorycz
Grzeszek
Hej duszyczko
Idę za Toba Boze
Idź z Bogiem
I Komunia Święta
Ile jeszcze
Ile łez
Ile razy
Ja maleńki pyłek
Jak brylant
Jak dobrze mieć Anioła
Jak każda matka
Jak muszelka
Jak płatek róży
Jak promień słońca
Jak sternik
Jak sternik na okręcie
Jak trzcina
Jak żebrak
Jakże nie kochać
Ja się poprawię
Jednoczenie
Jest taka noc
Jest taki ktoś ( x2)
Jestem obok
Jestem pyłkiem
Jestem trzpiotka
Jesteś busola
Jesteś miłością
Jesteś mi wszystkim
Jesteś oparciem
Jesteś ostoją
Jesteś podporą
Jesteś przy mnie
Jesteś światłem
Jeszcze nie raz
Jezu kochany
Jezu przytul do serca
Jezu, ufam
Jezu ufam Tobie
Jezu ukochany
Jezu zmiłuj się
Jezus busolą życia
Jezus Chrystus się narodził
Jezus jest prawdą
Jezus przyjacielem
Jezusa dłonią
Jezuniu przyjdź-I Komunia
Już Jezuniu się narodził
Już nie zwlekaj
Już się dziecię narodziło
Kartka z pamiętnika
Kapliczka
Każdy ma rozum
Kiedy jest Ci smutno
Kiedy życie daje w kość
kiedy życie uwiera
Klęcząc pod krzyżem
Klękam w pokorze
Kocham cię Aniołku
Kocham Cię Jezu
Kocham i ufam
Kochamy Cię Jezu
Kochany Aniele
Kochany Anioł
Kochany Aniołku
Kochany Ojcze
Kochasz bezgranicznie
Kolejny dzień minął
Kołysanka dla Aniołka
Król Chwały
Królowa
Królowa niebios
Królowa pól-Matka Boża Zielna
Króluj nam Boże
Krzyż
Krzyż na ramionach
Kto sieje
Kujmy życie z Bogiem
Losu odmienić się nie da
Ludzka natura
Łatwo krytykować
Łzy bezsilności
Macki szatana
Majowa Matka
Majowe słońce
Mała trzpiotka
Mały Jaś
Maryja
Maryja Bolesna
Maryja cierpiąca
Maryja Królowa Polski
Maryja Królowa Polski
Maryja ma Królowa
Maryja, Mateńka
Maryja nasza Królowa
Maryja Pocieszycielka nastolatki
Maryja przy krzyżu
Maryja Róża Miłości
Maryja Ukochana Matka
Maryjo błagam
Maryjo ratuj
Marzenia
Matczyne serce
Mateczka Boża
Mateńko kochana
Matka Boża
Matka Boża Gromniczna
Matka Boża jest z nami
Matka Bożą Różąńcowa
Matka Boża Zielna
Matka Bożego Syna
Matka Zielna
Matko droga
Matko Fatimska
Matko Króla Chwały
Matko moja
Matko najczulsza
Mędrcy świata
Męka Pana Jezusa
Miłosierdzie
Miłosierdzie Boże
Miłosierny Boże
Miłosierny Jezu
Miłość bez miary
Miłość Boża
Miłość Boża bez granic
Miłość Boża darem bezcennym
Miłość i wiara
Miłość sednem wiary
Miłuj bliźniego
Mini droga krzyżowa
Mknij z Bogiem
Moc Ducha
Moc łaski
Moc miłości
Moc modlitwy
Moc różańca
Moc wiary
Modlitwa
Modlitwa czarodziejska moc ma
Modlitwa dziękczynna
Modlitwa różańcowa
Moje niebo
Moje postne rozważania
Mój Aniele
Mój Anioł
Mój Aniołku
Mój Jezuniu
Mój kochany Aniołek
Mój kochany Panie
Mój krzyż
Mój mmalusi
Módlmy się za dusze
Mój Anioł Stróż
Mrzonki
Muszę odejść
Nadzieja
Nadzieja pocieszycielką
Napełniaj nas Duchu Święty
Najczulsza Matka
Najczulszy Jezu
Najłaskawsza Pani
Najsłodszy Jezu
Najświętsza Matko
Najświętsza Panienka
Najświętsza Panienko
Najświętsze Serce Jezusowe
Narodził się Bóg
Narodził się Jezus
Na rozstaju dróg
Na zakręcie
Nęci mnie niebo
Niczego się nie boją
Nie bądź zachłanny
Niebiańska Mateczka
Niebo i piekło
Niebo płacze
Niedowiarek
Nie igram ze słowami
Nie jestem jeszcze gotowy
Nie lękaj się
Nie lękajmy się
Niełatwa droga
Niemożliwe
Nie kuś szatanie
Nie moja bajka
Nie narzekaj
Nie obrażaj się
Nie oceniaj
Nie odrzucaj Bożej miłości
Nie odrzucaj krzyża
Nie ogladaj się wstecz
Nie omijaj Boga
Nie osądzaj
Nie płacz Jezuniu
Nie porzucaj marzeń
Nie pragnę wiele
Nie pytaj dlaczego
Nie rezygnuj z Boga
Nie skąp chleba
Nie skąpmy niczego
Nie targuj się
Nie trać nadziei
Nie uciakj do przyszłości
Nie wzniecaj burzy
Nie zabieraj mnie Panie
Nie zamykaj serca
Nie zaprzeczaj
Nie zawracaj
Niezmiennie przy nas trwa
Nikt nie zna dnia ani godziny
Niosę serce
Oaza spokoju
Obetrzyj łzy
Ocalenie syna
Okruchy dobra
Od słowa się zaczęło
Oddech Anioła
Odwagi
Ojciec Świety
Okaż miłosierdzie Panie
Okruch chleba
Opadam z sił
Opatrzność Boża
Orędowniczko nasza
Otwarte ramiona
Otwórz moje oczy
Otwórzmy oczy
Owoce wiary
Pan jest blisko
Pan Jezus przewodnikiem
Panie Jezu przyjdź- I Komunia
Pan Jezus prostuje ściweżki
Pan Jezus rozdaje miłość
Pan zmartwychwstał Alleluja
Panie kocham
Panie mój
Patrzę sercem
Pejzaże
Pełna wiary
Pędząca machina
Pędzący czas
Pielgrzym
Pierwsza gwiazdka
Pierwsza Komunia Święta
Piękny jest świat
Płomień nadziei
Płoną świece
Pobłogosław Jezu
Pochwyćmy Jezusową dłoń
Pocieszycielka strapionych
Podaruj mi serce
Podstawa wiary
Po co tak gnasz
Po prostu kochaj
Podążam za Chrystusem
Pokłon Bogu
Pokłon wdzięczności
Pokochaj
Pokochaj Boga
Pokusa
Polały się łzy
Pomoc
Pomocna dłoń
Pomóż Boże
Pomóż nam Boże
Pomóż jej Panie
Popielec
Poprawię się
Poranna modlitwa
Porcja strachu
Postne rozważania
Poszukiwanie Boga
Poszukiwanie szczęścia
Pośpiech złym doradcą
Potęga Bożej miłości
Potęga miłości
Potęga wiary
Powstań
Pójdę za Tobą
Pójdxcie dzieci do kościoła
Pójdź za Jezusem
Proszę Duchu Święty
Proszę i proszę
Prośba
Prośba do Ducha Świętego
Prośba do Świętej Faustyny
Prośba o dziecię
Prowadź mnie Duchu Święty
Prowadź mnie Jezu
Prowadź Boże
Prowadź Panie
Proza życia
Prysnęło szczęście
Przebacz Jezu
Przebaczenie
Przeciwności losu
Przecudna Matka
Przed Bogiem nie ma tajemnic
Przedsmak nieba
Przed snem
Przenajświętsza krew
Przyciągasz sercem
Przygarnij Maryjo
Przysnął Anioł
Przytul Jezu
Przytul Maryjo
Pycha i pokora
Radość oswobodzi myśli
Ranek
Ratuj Boże
Relacje z Bogiem
Rozbłysła gwiazda
Rozmowa z Bogiem
Rozmowa z sumieniem
Rozpacz
Rozsiewaj dobro
Rozumne serce
Różaniec
Różaniec-róż wieniec
Rybka na tacy
Są dni i noce
Scenariusz grozy
Sen
Sens istnienia
Serce dźwięczy
Serca tan
Serce
Serce jak skała
Serce Pana Jezusa
Serce w rozsypce
Sidła
Siedlisko miłosierdzia
Siewca dobra
Składam rączki
Skołatane serce
Skrzydła Bożej miłości
Skrzydła Anioła
Słów Ewangelii prawda
Solidne oparcie
Spełniona
Splamiona dusza
Spłyń łaskami
Spoglądam sercem
Spokój
Spójrzcie w niebo
Sprzyjający los
Stań tuż obok
Stworzenie świata
Stwórca świata
Sumienie
Syn marnotrawny
Szczęście
Szczęśliwa
Szczęśliwy Anioł
Szept Boży
Ślady przemijania
Ślepa zazdrość
Śmierć krzyżowa
Śmierć Pana Jeusa
Śpij perełko
Śpij syneczku
Światełko w ciemności
Światło Ducha
Światłość
Światłość Boża
Świąteczny nastrój
Świątynia prawości
Święci
Święta Jadwiga Śląska naszym drogowskazem
Święta Jadwigo kochaj nas
Święta Jadwigo Patronko nasza
Święta Jadwigo Śląska
Święto Trzech Króli
Święty Mikołaj
Święty Mikołaj- dar od Boga
Tabernakulum
Tajemnica wiary
Taka kolej
Taką wybrałam drogę
Takie chwile
Talizmany amulety
Tam gdzie Bóg
Tam gdzie wzrok nie sięga
Tęsknota
Tkaj z Bogiem
To co było
To jest naganne
To nic że widzisz
To nie sielanka
To Twoje dzieło Boże
Troskliwy pasterz
Trudne życie
Trwoga
Trzecia świeca płonie
Trzecia płonie świeca
Trzej królowie
Twierdzisz,że kochasz Boga
Ty Boże
Tyle nieszczęścia dokoła
Tyle pragnień
Tylko Ty
Tylko z Tobą
Tyś miłością jezu
Tyś pocieszycielem
Ufam Jezu
Ufam i wierzę
ufam Tobie Jezu
Ufni
Ukochana Matka
Ukochany jezus
Ukochany Pan
Ukołysz ciszą
Ukołysz mnie Panie
Ukrzyżowany Jezus
Ukrzyżuj Go
Ulituj się Jezu
Umocnij w wierze
Umocniona Duchem
Uwierz
Uwierz i zaufaj
Uwolniona struna szczęścia
Wady
Waśnie
Wątpliwości
Wciąż łaknę
Wciąż obiecuję
Wciąż Z Bogiem
Wciąż z Jezusem
Wdzięczność
Weź mnie za rękę
Weź swój krzyż na ramiona
Wiara
Wiara daje moc
Wiara i Bóg
Wiara jak rentgen
Wiara siłą
Wiara to moc
Wieczność
Wieczność czeka
Wieczorna modlitwa dziecka
Wieczorne rozważania
Wielki Boże
Wierzę
Wierzę w Ciebie Jezu
Wigilijna noc
W Bogu oparcie
W Bogu siła
W Bożej miłości moc
W moim sercu
W niebieskiej sukience
W parze z Bogiem
W szacie pokory
W szopie
Woal miłości
Wolna wola
Wskazówki Boże
Wszechmoc Boża
Wszechmocny Bóg
Wszechmogący Bóg
Wszędzie szukam
Wszystkich Świetych
Wszystko zdarzyć się może
Wzburzone morze
Wznoszę ręce
Wybacz Jezu
Wyciągnij dłoń
Wystarczy pokochać
Wytrwałość
Wznoszę ręce
Za horyzontem
Za okruch chleba
Zachłanność
Zaczarowane paciorki
Zadaję sobie pytanie
Zadra w sercu
Zamknąłeś serce
Zanim spłynie sen
Zapamiętaj
Zapomniane przyrzeczenie
Zapominamy o Bogu
Zaśnij mój maleńki
Zatańczę z Aniołami
Zaufaj Bożej miłości
Za mała wiara
Za Tobą iść chcę
Zbawienia klucz
Zbawienia krzyż
Zbliża sie ta noc ( Boze Narodzenie)
Zdrowaś Maryjo
Zegnij kolana
Z Aniołem raźniej
Z Bogiem
Z Bogiem przez życie
Z Bogiem łatwiej
Z Bogiem łatwiej kroczyć
Z Bogiem wszystko możliwe
Z nadzieją w przyszłość
Z Tobą chcę iść
Z Tobą Jezu
Z Tobą mknę
Z wiarą
Zasady wiary
Zaśnij Jezuniu
Zatańcz ze mną Boże
Zatruta dusz
Zaufaj
Zaufaj Bogu
Zaufajmy sercem
Zawitał maj
Zazdrość to grzech
Zaufaj
Zaufaj Bożej miłości
Zaufaj Panu
Zbawco drogi
Z bólem serca
Zdroje łask
Ziarno wiary
Zielna Królowa
Zmartwychwstały
Zmartwychwstanie
Zmartwychwstanie Pana
Zmęczony anioł
Zmiana menu
Zmrok
Znasz mnie Boże
Znasz nas Boże
Zobojętnienie
Zosia
Z różańcem w dłoni
Z Tobą Boże
Z Tobą Jezu raźniej
Z wiarą przez życie
Zasady
Zwierciadło duszy
Zwróć się do Boga
Życie
Życie jedno mamy
Życie jest zagadką
Życie moje kochane
Życie nie jest proste
Życie pełne wyzwań
Życie przemija
Życie Świętej Barbary
Życie Świętej Jadwigi Śląskiej
Życie to nie bajka
Żyj teraźniejszością
Żyj tu i teraz
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW